SEVEn

Pomáháme zlepšovat investování do projektů v oblasti energetické účinnosti

Cílem projektu Triple-A je pomáhat finančním institucím a investorům projektů zvýšit jejich nasazení kapitálu v oblasti energetické účinnosti, čímž se investice stanou více transparentní předvídatelné a atraktivnější.

Úkolem projektu Triple-A je odpovědět na tři základní otázky:

- Jak posoudit finanční nástroje a rizika v rané fázi přípravy projektu?

- Jak se dohodnout na investicích na základě vybraných klíčových ukazatelů výkonnosti?

- Jak přiřadit investiční záměry k možným finančním schématům?

Projekt Triple-A zavádí schémata, kterými řeší položené otázky:

Krok 1 - Posoudit: Politiky pro zmírňování rizik členských států, včetně webové databáze, umožňující srovnání na úrovní státu a odvětví, identifikaci vyspělosti trhu, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, čímž se snižuje nejistota investorů.

Krok 2 - Shodnout se: Standardizovat nástroje Triple-A, efektivní měřítka a průvodce přeložené do jazyků partnerů konsorcia pro zrychlení a zvýšení investic.

Krok 3 - Přiřadit: Příklady opakovatelnosti a celkové využití v daných státech, včetně doporučení realistických a proveditelných investic v národním a sektorovém kontextu, jakož i krátkodobého a střednědobého financování.

Případové studie ze zemí projektu Triple-A byly vybrány, aby podporovaly rozmanitost v celé řadě faktorů. Například přední evropská ekonomika (Německo). Inovační průkopník v oblasti energie (Nizozemsko). Ekonomika, která prošla jednou z nejdelších a nejzávažnější recesí (Řecko). Hospodářství s pomalým ekonomickým oživením (Itálie). Diverzifikovaná ekonomika se strategickou geografickou polohou, ze které pochází některé z největších evropských firem (Španělsko). Země, která zažila jedno z nejrychlejších hospodářských zotavení v Evropě (Litva). Progresivní země s dříve skeptickým postojem k nízkouhlíkovému rozvoji (Česká republika). Země, která se zotavuje z pomalého přechodu k tržnímu hospodářství, s rostoucím regionálním významem a významnými ambicemi v rámci EU (Bulharsko).

 Více na stránce projektu: www.aaa-h2020.eu

Publikováno:    16.3.2020