SEVEn

Poslední školicí kurzy na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB)

Termín semináře / konference:    1.4.2023 23:08

Víte o povinnosti stavět od roku 2020 pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie?

V říjnu a listopadu 2018 se v Praze uskuteční poslední školicí kurzy zaměřené na projektování a provádění budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) v rámci projektu Train-to-NZEB, na které Vás srdečně zveme.

Kurzy jsou zařazeny do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a jsou ohodnoceny jedním kreditním bodem.

Dvoudenní kurz se skládá ze tří částí, které tvoří teoretická výuka, praktické cvičení a dobrovolné samostudium s pomocí vytvořených studijních materiálů. Kurz zahrnuje krátký test a za jeho úspěšné složení je účastníkům uděleno osvědčení mezinárodního projektu.

 

Kurz: Provádění a výstavba budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB)

Kurz je zaměřen na správné provádění staveb, stavebních detailů a konstrukcí s ohledem na zavádění budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB).

Místo konání:   Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
Termíny konání a přihlášky:
26. 10. a 2. 11. 2018
-  http://www.stavebniakademie.cz/registration/1764.html
Pozvánka.pdf

 

Kurz: Projektování budov a návrh technologií pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB)
Kurz je zaměřen na správný návrh technologií a projektování stavebních detailů a konstrukcí budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB).

Místo konání:   Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
Termíny konání a přihlášky:
5. 11. a 9. 11. 2018
-  http://www.stavebniakademie.cz/registration/1765.html
Pozvánka.pdf

 

Více informací o projektu: http://www.train-to-nzeb.com/