SEVEn

Povinné hodnocení budov a jejich připravenosti na chytrá řešení

Termín semináře / konference:    31.5.2023 14:00

Smart Readiness Indicator se zkratkou SRI je indikátor připravenosti budov pro chytrá řešení. Jedná se o nový systém hodnocení budov z pohledu „chytrých“ systémů TZB, jejichž účelem je snížení energetické náročnosti, zvýšení komfortu, příprava budov na chytré sítě, apod. Indikátor SRI vyšel z EPBD procesu (evropská směrnice o energetické náročnosti budov) a v minulých letech se připravovala celková koncepce a probíhaly pilotní hodnocení. SRI je nyní již zakotven v evropské legislativě jako nepovinné hodnocení.

SRI indikátor je komplexní hodnocení budovy, ve kterém se hodnotí jednotlivé technické oblasti vůči kritériím dopadu. Mezi hlavní technické oblasti patří např. vytápění, teplá voda, větrání, osvětlení, ale i nabíjení elektromobilů, obálka budovy a řízení spotřeby. Mezi klíčová kritéria dopadu patří především energetická účinnost, pohodlí, údržba, informování uživatele a skladování energie. Výsledkem procesu hodnocení je celkové skóre SRI, které reprezentuje míru schopnosti a možnosti budovy pracovat chytře uvnitř a navenek.

V rámci procesu aktualizace EPBD IV se zvažuje několik zásadních proměn legislativního rámce energetické náročnosti budov. Mezi zvažované změny patří např. budovy s nulovými emisemi (ZEB), úprava minimálních energetických standardů, platnost průkazů energetické náročnosti budov a mnohá další témata. Mezi diskutované téma patří i zavedení povinného indikátoru SRI jako možnosti zvýšení energetické účinnosti a flexibilnosti budov.

Přijďte diskutovat nad českou implementací SRI.

Workshop Zavedení SRI indikátoru v českém prostředí

Termín: středa 31. května 2023, 14h
Místo: Pernerova 35, Karlín, Praha 8, místnost Jungle Night Fall, 3. patro
Poplatek: 0 Kč
Registrace

Součástí workshopu jsou:

  • představení metodologie SRI indikátoru,
  • zkušenosti z pilotního projektu SRI v ČR,
  • možnosti adaptace v českém prostředí,
  • cocktail a občerstvení.