SEVEn

Praha - Provádění a výstavba budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB)

Termín semináře / konference:    19.6.2021 7:57

Kurz je zaměřen především na správné provádění staveb, stavebních detailů a konstrukcí s ohledem na zavádění budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). Kurz se skládá ze tří částí, které tvoří teoretická výuka, praktické cvičení a samostudium s pomocí vytvořených studijních materiálů. Kurz je zakončen zkouškou a za její úspěšné složení je účastníkům uděleno osvědčení.

Kurz je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocen 1 kreditním bodem.

Více v pozvánce (PDF)

Další informace

Přihláška online