SEVEn

Praha: Udržitelný rozvoj výstavby, správa a užívání budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB)

Termín semináře / konference:    10.6.2017 11:23

Kurz je zaměřen především na udržitelný rozvoj výstavby, správu a užívání budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). Kurz se skládá ze tří částí, které tvoří teoretická výuka, praktické cvičení a dobrovolné samostudium s pomocí vytvořených studijních materiálů. Kurz zahrnuje krátký test a za jeho úspěšné složení je účastníkům uděleno osvědčení mezinárodního projektu.

Kurz je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocen 1 kreditním bodem.

Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
Termín konání: 06.10.2017 9:00 hod, předpokládaný konec 15:30 hod.

Více informací v pozvánce (PDF)

Přihláška: http://www.stavebniakademie.cz/registration/1661.html