SEVEn

Případové studie využití refinancování služeb v oblasti energetické účinnosti

Případové studie byly zpracovány v rámci Evropského projektu REFINE a poskytují důkladnou analýzu osvědčených  postupů při refinancování služeb v oblasti energetické účinnosti (EES)  ve čtyřech partnerských zemích projektu REFINE: Rakousku, České  republice, Belgii a Lotyšsku. V České republice je podrobně popsán  využívaný mechanizmus prodeje pohledávek z projektů EPC bankám. Případové studie jsou ukázkou různých koncepcí refinancování, které jsou aplikovatelné i pro ostatní země EU. Strukturovaný popis každé  případové studie umožňuje srovnávat režimy refinancování v jednotlivých  zemích.

Publikováno:    23.8.2021