SEVEn

První partnerské setkání mezi českým a německým městem v rámci projektu BEACON

V rámci projektu „Bridging European and Local Climate Action“ (BEACON) se uzavřelo partnerství mezi městy Písek (ČR) a Pirna (Německo). Projektové partnerství bylo zahájeno setkáním zástupců obou měst v Pirně 6. – 7. března 2019, zahrnující i odbornou exkurzi po městě Pirna. Města si navzájem představila dosavadní opatření v oblasti udržitelné mobility a projednala možnost realizace společných aktivit, vedoucích k omezení klimatických změn a ke zlepšení městského prostředí ve prospěch obyvatel. Možnou oblastí projektové spolupráce je práce s veřejností, například pořádáním osvětových akcí ke zvyšování povědomí obyvatel o klimatických změnách. Zároveň města mají zájem o integraci „smart“ prvků a získávání více informací o „best practice“ příkladech, které co nejvíc přispívají ke stabilnímu klimatu a podporují místní rozvoj. Další projektové setkání dvou partnerských měst proběhne na podzim 2019 v Písku.

(Foto: Lisa Schneider – adelphi)

Publikováno:    16.4.2019