SEVEn

První setkání české Národní kvalifikační platformy

24. ledna v Praze proběhlo první setkání Národní kvalifikační platformy v rámci implementace projektu DoubleDecker. Cílem projektu je, spolu s restartováním národních kvalifikačních platforem v ČR a na Slovensku, zpracování plánů (Roadmaps) pro realizaci budov s téměř nulovou spotřebou energie k podpoře evropské „renovační vlny“.

Setkání proběhlo za účastí zástupců klíčových pro platformu organizací – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Státní fond životního prostředí, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), Cech topenářů a instalatérů, Cech pro zateplování budov, Vysoká škola baňská – TU Ostrava, Centrum pasivního domu, České vysoké učení technické, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT atd.

Účastnici prodiskutovali obsah zpracovávané národní „status quo“ analýzy odborného vzdělávání stavebních profesí v oblasti energetické náročnosti budov a současné překážky v oblasti vývoje stavebního odborného vzdělávání – udržitelnost financování systému odborného vzdělávání, měřitelnost dovedností a poptávku po dovednostech vzdělávaných odborníků, způsoby zvyšování zájmů mladých lidí o odborné vzdělávání ve stavebnictví apod.

Kromě toho byly prezentované výsledky vyhodnocení prvního národního plánu (Roadmap) vzdělávání ve stavebnictví směřujícího k budovám s téměř nulovou spotřebou energie a možnosti využití výstupů projektu v programu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Setkání se zúčastnilo 18 členů Národní kvalifikační platformy.

Více o projektu DoubleDecker: https://database.craftedu.eu/cs

Publikováno:    25.1.2023