SEVEn

Rozhovor s Terezou Líbovou, oddělení environmentálních projektů v Praze

Jak vypadá rámec adaptačních opatření v Praze?

Praha má od roku 2018 plán SECAP, který zahrnuje také část adaptace. Adaptační opatření jsou ale realizována hlavně prostřednictvím Klimatického plánu, který tvoří politický rámec klimatické politiky hl. m. Prahy. Konkrétní realizace opatření  ale spočívá v náplni činnosti oddělení environmentálních projektů  magistrátu.

A jak je realizujete?

My jsme jen malé oddělení, nemáme výkonné kapacity, abychom opatření přímo prováděli. A nebylo by to ani praktické. Praha je metropole s více než milionem obyvatel a desítkami příspěvkových organizací. Oslovili jsme proto městské části a městské společnosti s dotazem, jaká opatření chystají, a založili jsme databázi těchto projektů. Koordinujeme tak plánované, běžící i hotové projekty, velikostně od vysazení několika stromů na náměstí nebo ulici města až po tisíce stromů v lesích na okraji. Nejde samozřejmě jen o stromy, ale i o zelené plochy, malé i velké parky a zemědělské plochy, dále revitalizace vodních ploch a toků. Díky databázi (Zásobníku projektů) pak máme přehled, co se kde v oblasti adaptace realizuje, a zároveň můžeme projekty finančně podporovat. Děláme to skrze rozpočtovou prioritizaci. Adaptační opatření, uvedená v našem zásobníku, pak mají výhodu, když se rozhoduje o podpoře konkrétních opatření z rozpočtu města.

Jak kontrolujete plnění strategie?

My zatím spíš monitorujeme a vyhodnocujeme adaptační aktivity a každoročně vydáváme zprávu o hotových projektech. Dále provozujeme mapu města, do které zapisujeme data o projektech, na které je možno pozorovat, jak plocha realizovaných projektů každoročně narůstá. Jeden z mála kvantifikovaných cílů byl závazek bývalého primátora na vysazení milionu stromů. Tam jsme nyní podle našich dat asi v 60 %.

Jak jsem říkala, projektům pomáháme získat finance z pražského rozpočtu, ale pomáháme také s vyhledáváním dalších možností financování mimo Prahu.

Dal by se Váš přístup k adaptaci replikovat? Co byste doporučila jiným městům?

Praha je svou velikostí dost výjimečná. Ne každé město může na koordinaci adaptace věnovat tolik finančních prostředků. Na druhou stranu, realizace opatření bude vždy na městských společnostech, které mají blízko ke správě majetku a investicím. Lze s nimi pracovat obdobným způsobem, jako to děláme my. Ptát se, doporučovat a pomáhat. Určitě také pomáhá SECAP, protože díky němu máme jasný mandát.

Publikováno:    20.10.2023