SEVEn

Rozhovor se starostkou brněnské městské části Nový Lískovec

Jak přistupuje k adaptaci na změnu klimatu dvanáctitisícová rezidenční čtvrť? V rámci projektu OwnYourSECAP jsme se zeptali Jany Drápalové, starostky brněnské městské části Nový Lískovec.

Jak jste s ochranou klimatu začali?

Hlavním motivem na začátku bylo řádně udržovat městský majetek. Naše městská část vlastní kromě veřejných budov jako jsou školy, školky a úřad, také asi čtvrtinu ze zhruba tři a půl tisíce bytů na našem území. V rámci projektu celkové regenerace panelových domů prošly kompletní opravou úplně všechny.

Domy prošly komplexní renovací. Bylo to včetně izolace, modernizace teplé užitkové vody, výměny oken, zateplení střechy či zateplení stropu suterénu. Vlastně i včetně bytových jader, která tam byla tehdy ještě umakartová. A potom se dodatečně modernizovaly výtahy a prováděly další úpravy, které už se do původní modernizace nevešly. Třeba elektřina v bytech.

To jsou mitigační opatření, jak řešíte adaptaci?

Adaptační opatření děláme jako mimochodem. Nemáme ucelenou strategii adaptace a ani neděláme adaptační opatření samostatně v nějakém velkém balíku investic. Spíš na adaptaci myslíme u všech projektů a postupně ji tak realizujeme. Upřímně, je to tak přijatelnější i politicky. Jeden velký balík peněz na adaptační opatření bychom asi nevydali. Menší opatření jako rozšiřování zeleně, omezování eroze přívalových deštích a další využívání dešťové vody nebo zelené střechy se nám podařilo realizovat jako vedlejší opatření při renovaci budov nebo veřejných prostranství. Větší akcí pak byla proměna nevyužitého prostranství v rozsáhlý park Pod Plachtami, kde je dešťovou vodou plněno centrální jezírko.


Odkaz na web: https://www.novy-liskovec.cz/

Publikováno:    9.8.2023