SEVEn

Seminář: Jak snižovat náklady na energii se zárukou a s využitím dotací

Termín semináře / konference:    6.10.2021 10:00

Jaké jsou výhody metody EPC? Kde funguje nejlépe? Jak připravit EPC projekt s dotací? Jak bude vypadat dotační podpora energeticky úsporných projektů v následujících letech? O těchto a dalších tématech se bude hovořit na semináři  nazvaném Jak snižovat náklady na energii se zárukou a s využitím dotací. 

Termín: 6. 10. 2021

Čas: 10:00–14:00 hod.

Místo: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1

Registrace online:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FaipQlseuproltrnHdfl9lsly5cBFQ74yrf1Xmpwgr4cigFvJl7-taa/viewform 

Program:
9:30–10:00 Prezence
Metoda EPC obecně a podpora OPŽP
10:00–10:05 Přivítání, úvodní slovo, seznámení s programem (R. Kohoutek/DSEC)
10:05–10:30 Charakteristika energetických služeb se zárukou úspor (M. Hvozda/MVV)
10:30–11:00 Proces přípravy projektu EPC obecně (R. Kohoutek/DSEC)
11:00–11:40 Výhody projektu EPC s dotací z OPŽP a jeho příprava (J. Maroušek/SEVEn)
11:40–12:00 Dotazy, diskuze
12:00–12:30 Přestávka
Další možnosti financování a úspor
12:30–13:00 Dotační program ELENA: Finanční podpora přípravné fáze EPC (V. Sochor/ČMZRB a R. Kohoutek/DSEC)
13:00–13:30 Financování EPC projektů z Národního fondu obnovy, OPŽP a dalších zdrojů (M. Kryková, enovation)
13:30–13:50 Příklady dobré praxe v oblasti EPC projektů (R. Kohoutek/DSEC)
13:50–14:00 Shrnutí, ukončení semináře (R. Kohoutek/DSEC)

Moderuje: R. Kohoutek, DSEC

Akce je zaměřena na všechny pracovníky soukromé i veřejné sféry, kteří mají ve své gesci energetiku a investice, a hledají možnosti úspory nákladů na energie ve svých objektech.
Pořádá Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES).

Ke stažení