SEVEn

Seminář OP PIK

Termín semináře / konference:    4.3.2024 6:55

Hlavní témata semináře jsou:

  • představení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v rámci programového období 2014-2020,
  • podporovaná opatření,
  • zkušenosti a výsledky předchozího programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013,
  • příprava žádosti (energetický audit, energetický posudek, studie proveditelnosti),
  • dotační management.

Program semináře (PDF)

Registrace zde.

 

 

Prezentace: