SEVEn

Seminář „Poradenské centrum k efektivnímu využívání energie“

Termín semináře / konference:    3.8.2018 11:43

Ve dnech 8. až 10. března 2018 se v rámci veletrhu ÚSPORNÁ DOMÁCNOST na ostravském výstavišti uskutečnil třídenní seminář „Poradenské centrum k efektivnímu využívání energie“. Vystoupili zde například hosté z ministerstev, kteří představili státní dotační programy na podporu úspor energie v budovách. Zástupci energetických společností zde představily nabídku svých služeb pro domácnosti. Významným tématem semináře byla také elektromobilita a alternativní paliva v autodopravě.

Prezentaci s názvem Budovy s téměř nulovou spotřebou energie a jejich ekonomické vyhodnocení odpřednášel Jiří Karásek ze společnosti SEVEn. Během svého vystoupení seznámil posluchače s definicí budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) a jejich postupným uplatňováním na tuzemském trhu. Pořizovacími náklady se nZEB příliš neliší od běžných staveb a navíc nabízejí značné úspory provozních nákladů. SEVEn, středisko pro efektivní využívání energie také vybudovalo školící centrum pro pořádání odborných seminářů a kurzů na téma nZEB. Ve školicím centru budou od začátku dubna pokračovat kurzy pořádané v rámci mezinárodního projektu Train-to-NZEB.

Více informací o projektu: www.train-to-nzeb.com

Přehled školicích kurzů: www.svn.cz/kurzy-nZEB

Program semináře včetně anotací: zde