SEVEn

SEMINÁŘ SE STREAMEM: EPC A DOTACE 2022

Termín semináře / konference:    7.12.2021 10:00

Ceny energií míří strmě vzhůru. Snižování energetické náročnosti městských, krajských a dalších objektů se proto stává tématem č. 1. Jak snížit provozní náklady velkých budov díky jejich modernizaci, která se zaplatí z budoucích úspor energie, se můžete dozvědět na streamovaném semináři na téma Jak snižovat náklady na energii se zárukou a s dotací, který dne 7. 12. 2021  od 10.00 pořádá v Nadaci ABF, Václavské nám. 31, Praha 1 Asociace poskytovatelů energetických služeb.

Jeho cílem je předat konkrétní praktické informace o metodě EPC, jejich výhodách, kde je vhodné ji použít a hlavně, jak pro snížení energetické náročnosti vašich objektů využít dotační podporu. Jedna z prezentací bude věnována i finanční pomoci na analýzu vhodnosti EPC, která může dosáhnout až 90 % nákladů.

Název: Jak snižovat náklady na energii se zárukou a s využitím dotací

Termín: 7. 12.  2021 | 10.00–14.00 hod. 

Registrace online:
https://docs.google.com/forms/d/1AxmYJGtRjPnbk0JQXXwgybn3dCiXP-QlyKX60cYFVco/viewform?edit_requested=true

Program:
9:30–10:00 Prezence
Metoda EPC obecně a podpora OPŽP
10:00–10:05 Přivítání, úvodní slovo, seznámení s programem (R. Kohoutek/DSEC)
10:05–10:30 Charakteristika energetických služeb se zárukou úspor (EPC) (M. Hvozda/MVV)
10:30–11:00 Proces přípravy projektu EPC obecně (R. Kohoutek/DSEC)
11:00–11:40 Výhody projektu EPC s dotací z OPŽP a jeho příprava (J. Maroušek/SEVEn)
11:40–11:55 Dotazy, diskuze
11:55 –12.00 Přeshraniční výměna zkušeností v oblasti snižování energetické náročnosti objektů (J. Špale/UCEEB)
12:00–12:30 Přestávka
Další možnosti financování a úspor
12:30–13:00 Dotační program ELENA: Finanční podpora přípravné fáze EPC (V. Sochor/NRB a R. Kohoutek/DSEC)
13:00–13:30 Financování EPC projektů z Národního fondu obnovy, OPŽP a dalších zdrojů (M. Kryková/enovation)
13:30–13:50 Příklady dobré praxe v oblasti EPC projektů (R. Kohoutek/DSEC)
13:50–14:00 Shrnutí, ukončení webináře (R. Kohoutek/DSEC)

Moderuje: R. Kohoutek, DSEC

Registrujte se pomocí odkazu zde.
Pokud by Vám odkaz nefungoval, pište na adresu  office@apes.cz
Akce bude streamována. Přihlašovací link na stream bude zaslán včas všem registrovaným. Akce je díky podpoře programu EFEKT 2021 zdarma.