SEVEn

Setkání partnerů projektu Train-to-nZEB

19. července 2016 proběhlo v centru Prahy setkání partnerů projektu Train-to-nZEB. Hlavním cílem projektu je vytvoření v několika zemích sítě čtyř školicích středisek (Building Knowledge Hub - BKH) pro odbornou přípravu a šíření zkušeností mezi stavební odborníky v oblasti realizace budov nZEB. Celodenního mítinku se zúčastnilo 20 hostitelů a účastníků, včetně zástupců hostitelského centra ABF a Ministerstva průmyslu a obchodu a partnerů projektu ingREeS.
Na setkání byly projednány aktuální aktivity a budoucí kroky celého projektu a úkoly jednotlivých budoucích center, které zahájí svoji činnost v září-říjnu 2016 v Rumunsku, Bulharsku, Turecku a České republice.

Projekt byl letos úspěšně představen partnery na několika mezinárodních událostech: Mezinárodní konference pasivních domů v Darmstadtu, Fórum C4E, konference CESB2016 v Praze.

Všechny BKH již vytvořily návrh business-plánu, s výjimkou Rumunska, kde je tento plán v závěrečné fázi přípravy. Finanční plány s předběžnými předpoklady jsou též k dispozici. Partneři projektu vytvořili návrhy praktických demonstračních modelů pro školicí střediska a někteří partneři již začali tyto modely budovat.
Kromě toho, vedoucí Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF) prezentoval historii a činnost organizace v oblasti odborného vzdělávání a pořádání odborných veletrhů, soutěží a konferencí. ABF byla založena již v roce 1990. Následně v roce 2005 založila Českou stavební akademii, zaměřenou na odbornou přípravu. Školení v akademii poskytuje přibližně 300 lektorů, akademie dosud vyškolila kolem 45 000 studentů. Klíčová témata školení se vztahují k energetické účinnosti v budovách, udržitelnému rozvoji a současným stavebním technologiím. Po prezentaci účastnici setkání absolvovali prohlídku všech prostor nadace  ABF, kde se bude nacházet české školicí středisko (BKH).
 


Publikováno:    26.7.2016