SEVEn

Šetřete peníze i zdraví - nízkoemisní zdroje tepla

Víte, že od září 2022 musí být váš kotel nejméně v emisní třídě 3? Plánujete rekonstrukci vytápění?

Leták  jsme připravili dohromady s projektem BEACON a dozvíte se vše o  škodlivinách vypouštěných do ovzduší lokálním vytápěním. Dozvíte se  také, co jsou emisní třídy, jak poznat starý kotel a jaká je nabídka  nízkoemisních zdrojů tepla.

Publikováno:    9.9.2021