SEVEn

SEVEn Energy SK, organizačná zložka, Bratislava

V rámci úspešného pôsobenia spoločnosti SEVEn na Slovensku, došlo v súlade s § 16 odst. 2 zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti k zaregistrovaniu našej spoločnosti ako

„Poskytovateľ podpornej energetickej služby“ (certifikát v sekcii Kontakty, pod bratislavskou adresou).

Uvedená skutočnosť našej spoločnosti umožňuje oficiálne pôsobiť na slovenskom trhu v celom spektre podpornej energetickej služby ako poradenská a informačná činnosť, vzdelávanie, optimalizácia prevádzky a nákladov zariadení a energetický manažment.

Publikováno:    28.8.2015