SEVEn

Školení školitelů ve Vysokém Mýtě

Termín semináře / konference:    18.10.2016 10:08

Dne 18. října 2016 proběhlo ve Vysokém Mýtě Školení školitelů projektu IngREeS. Účastníkům byl představen také projekt Train-to-NZEB. Oba projekty jsou zaměřené na vzdělávání pracovníků ve stavebnictví směrem k budovám s téměř nulovou spotřebou energie (nearly Zero Energy Buildings, nZEB). Setkání se uskutečnilo na VOŠS a SŠ stavební ve Vysokém Mýtě. Školení školitelů se účastnili zástupci školy, stavební odborníci a další hosté. Přednášející představili náplň a cíle obou projektů. Prezentovány byly možnosti spolupráce a popis role školitelů v rámci projektů.

Více info: jan.veleba@svn.cz