SEVEn

Školitelé nZEB v Bratislavě

Termín semináře / konference:    29.11.2016 15:31

Ve dnech 29. a 30. listopadu 2016 proběhlo v Bratislavě na STU Školení školitelů - Training of Trainers. Mítinku se zúčastnili partneři projektu, garanti a školitelé z České republiky, Slovenska a Rakouska. Cílem setkání bylo seznámení školitelů a garantů programů s výukovými moduly vytvořenými v rámci projektu ingREeS. Školitelé i garanti měli možnost v diskusi komentovat a připomínkovat obsah modulů. Vzdělávací programy budou pro školitele a účastníky vzdělávacích kurzů k dispozici v národních jazycích (češtině a slovenštině) od jara 2017. Projekt ingREeS je zaměřen na vzdělávání pracovníků ve stavebnictví směrem k budovám s téměř nulovou spotřebou energie (nearly Zero Energy Buildings, nZEB) v pěti profesních skupinách (projektanti, stavbyvedoucí, stavební dozor, konzultanti udržitelnosti budov a energetičtí specialisté). Více o projektu naleznete na stránkách: http://www.ingrees.eu/cs/