SEVEn

Snižování rizika investování do projektů energetické účinnosti

Současná situace na světových trzích je zatížena nejistotou a obavami z dalšího vývoje, které brzdí oživení ekonomiky. Cílem mezinárodního projektu Triple-A je pomáhat finančním institucím a investorům projektů zvýšit zapojení jejich kapitálu v oblasti energetické účinnosti. Přinášíme standardizované postupy pro posuzování projektů, které snižují rizika při investování do projektů energetické účinnosti. Díky nástrojům vyvinutých v rámci projektu se investice do projektů stanou více transparentní, předvídatelné a atraktivnější.

Úkolem projektu Triple-A je odpovědět na tři základní otázky:

  • Jak posoudit finanční nástroje a rizika v rané fázi přípravy projektu?
  • Jak se dohodnout na investicích na základě vybraných klíčových ukazatelů výkonnosti?
  • Jak přiřadit investiční záměry k možným finančním nástrojům?

Projekt Triple-A zavádí postupy, kterými řeší položené otázky:

Krok 1 – Posouzení projektu (Assess Tool): Strategie členských států pro zmírňování rizik, včetně webové databáze, umožňující srovnání na úrovní státu a odvětví, identifikaci vyspělosti trhu, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, čímž se snižuje nejistota investorů.

Krok 2 – Vzájemná dohoda (Agree Tool): Standardizované nástroje Triple-A, efektivní měřítka a příručky přeložené do osmi jazyků partnerů konsorcia umožní zrychlení zvýšení investic a snížení rizik.

Krok 3 – Přiřazení nástroje (Assign Tool): Příklady opakovatelnosti a celkové využití v daných státech, včetně doporučení realistických a proveditelných investic v národním a sektorovém kontextu, jakož i krátkodobého a střednědobého financování.

Partnerem pro Českou republiku je SEVEn. Přidejte se k nám a společně podporujme skutečně kvalitní a přínosné projekty energetické účinnosti bez zbytečných rizik.

Kontakty: Jiří Karásek, jiri.karasek@svn.cz, 734319322 a Jan Veleba, jan.veleba@svn.cz, 733746624

Dosavadní výsledky projektu Triple-A jsou ke stažení zde: www.aaa-h2020.eu/results
Standardizované nástroje Triple-A jsou dostupné online zde: www.aaa-h2020.eu/tools
Více informací naleznete na stránkách projektu Triple-A: www.aaa-h2020.eu

Ke stažení
Publikováno:    24.9.2020