SEVEn

Speciální školení na vzduchotěsnost budov a Blower door test

Termín semináře / konference:    14.6.2024 9:06

Koncem října se v rámci mezinárodního projektu Train-to-NZEB uskutečnilo speciální školení věnované vzduchotěsnosti budov a jejího testování. Kromě nezbytné základní teoretické přípravy a obrazové prezentace dobrých řešení, ale naopak i odstrašujících případů z praxe, byla součástí školení zejména názorná ukázka měření vzduchotěsnosti. Měření vzduchotěsnosti se provádí takzvaným Blower door testem, který spočívá ve vytvoření tlakového rozdílu mezi interiérem a exteriérem za současného měření průtoku vzduchu skrz ventilátor. Při vytvořeném přetlaku či podtlaku se následně pomocí anemometru, termokamery či vyvíječe dýmu hledají netěsnosti v konstrukci. Kurz byl zakončen prohlídkou unikátních modelů stavebních konstrukcí a dalších praktických ukázek technologií a exponátů vystavených ve školicím centru. Účastníci školení obdrželi za absolvování kurzu osvědčení mezinárodního projektu. Kurz byl akreditován ČKAIT. Odborným školitelem byl Ing. Jiří Krejča ze společnosti Blowertest s.r.o., kterému tímto znovu děkujeme. 

Více informací o projektu: http://www.train-to-nzeb.com/