SEVEn

Stavebnictví na křižovatce

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství hostila 12. prosince více něž 70 středoškoláků na semináři Stavebnictví a digitalizace určený studentům středních odborných škol. Stavební sektor prochází revolucí (Stavebnictví 4.0), která přinese nové technologie, postupy a zejména digitalizaci ve stavebnictví. Digitalizace, robotizace, 3D tisk konstrukcí a BIM (Building Information Modeling) jsou nové výzvy, kterým současní studenti a příští odborníci budou v blízké době čelit.

Se systémovou změnou, které stavebnictví brzy čeká, studenty seznámil předseda správní rady Nadace ABF - Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., koordinátor mezinárodního projektu DoubleDecker - doc. Ing. Jiří Karásek, Ph. D. a člen představenstva czBIM - Ing. Petr Matyáš. Studenti v rámci semináře rovněž absolvovali komentovanou exkurzi školicím centrem, kdy jim konzultant společnosti SEVEn - Ing. Jan Veleba představil modely progresivních stavebních konstrukcí budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) a moderní technologie včetně ukázky a popisu fotovoltaického systému.

Publikováno:    14.12.2022