SEVEn

Stavíme budoucnost

"Stavíme budoucnost" je program založený z iniciativy stavebních podnikatelů, jehož cílem je přispět k ochraně životního prostředí a snížení dopadů klimatických změn na kvalitu života občanů ČR. Program je založen v souvislosti s projekty ingREeS a CraftEdu, které jsou zaměřeny na školení řemeslníků, pracovníků na stavbách, architektů / projektantů, stavbyvedoucích a dalších odborníků v oblasti energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů energie v budovách.

Na tyto projekty naváží další, které se kromě vzdělávání zaměří na vytváření trhu renovací budov na standard budov s téměř nulovou spotřebou energie s cílem přilákat investory do obnovy budov a přiblížení se zákazníkům s kvalitní nabídkou technologií, materiálů, stavebních prací a služeb tak, aby obnova budov přinesla nejen energetické úspory a snížení emisí CO2, ale i zlepšení kvality bydlení a ochrany zdraví uživatelů budov.

Program "Stavíme budoucnost" má ambici rozšířit se do ostatních zemí Evropy, včetně zemí středoevropského regionu, s nimiž SPS navázal spolupráci v rámci programu Build Up a Build Up Skills.

Hlavním cílem programu "Stavíme budoucnost" je udržitelné stavebnictví s ohledem na životní prostředí, konečnou spotřebu energie v budovách, emise CO2 a dalších skleníkových plynů. Jeho snahou je také vytvoření základu a podmínek pro vedení dialogu s vládou a veřejností ohledně zvyšování energetické náročnosti budov a využití obnovitelných zdrojů energie, jakož i souvisejících konceptů inteligentních měst (Smart Cities) a inteligentních budov (Intelligent Buildings). Tento dialog bude zajišťovat podporu vzdělávání a trhu obnovy budov na standard nZEB a výstavby nových nZEB, jakož i podporu souvisejícího výzkumu a inovací.

Zapojení se do programu je dobrovolný závazek stavebního sektoru a firmy se stávají členy programu na základě dobrovolnosti.


Více informací získáte na uvedeném kontaktu a níže přiloženém letáku:

PhDr. Tomáš Majtner, Ph.D.
majtner@institutsps.cz
+420-606-733-555
http://www.buildup.eu/
http://www.ingrees.eu/
http://www.craftedu.eu/


Publikováno:    12.3.2021