SEVEn

Tvorba energeticky pozitivních čtvrtí

V úterý 16. března proběhlo zahájení mezinárodního projektu PED-ID, který se bude zabývat problematikou Energeticky pozitivních čtvrtí (Positive Energy Disctricts).

Positive energy districts (PED) jsou samostatné části měst nebo skupiny propojených budov zaměřené na energetickou účinnost a generování energetického přebytku, zejména za pomoci obnovitelných zdrojů energie a s cílem výrazného snížení produkce emisí skleníkových plynů s ohledem na cestu ke klimatické neutralitě. PEDy tak vytváří lokální energetická společenství s přesahem do globálního společenského a energetického systému. PEDy vyžadují integraci různých systémů a infrastruktur a interakci mezi budovami, uživateli a regionálními energetickými, mobilními a informačními systémy, přičemž zajišťují dodávky energie a dobrý život pro všechny v souladu se sociální, ekonomickou a environmentální udržitelností.

V rámci projektu bude vyvinuta inovativní metodika hodnocení PEDů pro využití a implementaci zúčastněnými stranami s cílem usnadnění informačního a rozhodovacího rámce o možnostech a dopadech PEDů. Metodika bude přizpůsobena rozvojovým územním strategiím, koncepcím a procesům jednotlivých evropských zemí a zohlední zkušenosti a know-how z ostatních států.

 Metoda bude ověřena v reálných podmínkách pomocí tzv. Living labs (pilotní projekty s uživatelsky orientovaným přístupem).


Publikováno:    17.3.2021