SEVEn

TZ: Renovační vlna se valí na Česko a Slovensko

Stavebnictví je vnímáno jako odvětví se zásadní spotřebou zdrojů, významnou spotřebou energie a produkce odpadu. Zároveň je vnímáno jako prostředek inovace. Zavádíme výrobkové digitální pasy, digitální pasportizaci budov. Připravuje se požadavek digitálního modelu budovy (BIM) pro nadlimitní veřejné zakázky, 3D tisk jako výrobní technologii a zavádění robotizace s cílem zvýšení produktivity práce. Úspory energie a zlepšení vnitřního prostředí v budovách jsou součástí transformace ve stavebnictví. Vzniká tlak na komplexní renovace budov (minimálně 60% úspora energie), zavedli jsme již standard budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

Konference Požadavky na stavební profese při realizaci strategie bezuhlíkové Evropy si dala za cíl podpořit připravenost stavebních profesí na změny ve stavebnictví a zejména na technologické změny v navrhování, provádění a užívání staveb. Konferenci zahájil náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR pan Eduard Muřický ze Sekce průmyslu, surovin a stavebnictví a státní tajemník Ministerstva hospodářství SR pan Karol Galek. V rámci konference byly představeny nové výukové programy pro sedm vybraných řemeslných profesí v ČR, pěti na Slovensku, dvou profesí v Bulharsku a jedné v Rakousku. Programy byly vytvořeny v rámci mezinárodního projektu CraftEdu. Konference potvrdila potřebu vzdělávání stavebních řemeslníků a význam spolupráce států EU a společných iniciativ v této oblasti.

Více informací je k dispozici na:

Přístup na školicí kurzy: https://database.craftedu.eu/cs

Informace o projektu CraftEdu: https://www.craftedu.eu/

Přístup na stream konference: https://www.youtube.com/watch?v=p0z9r1E1a1E&feature=youtu.be

kontakt:

Jiří Karásek

Jiri.karasek@svn.cz

Koordinátor projektu CraftEdu

Publikováno:    18.2.2021