SEVEn

TZ: Úspěšně proběhly pilotní školicí kurzy Fit-to-NZEB

Termín semináře / konference:    12.6.2019 12:00

V rámci mezinárodního projektu Fit-to-NZEB proběhly dva pilotní vzdělávací kurzy zaměřené na komplexní renovace stávajících budov do standardu budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). Kurzy reagují na povinnost stavět od začátku roku 2020 pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nearly Zero Energy Buildings, nZEB). Tato povinnost, vycházející z evropské legislativy, se bude vztahovat nejen na novostavby, ale právě i na větší změny dokončených budov – renovace budov.

Pokud je renovace prováděna komplexně, lze při ní dosáhnout až 60 % úspor energie, což vytváří značný potenciál pro snižování energetické náročnosti stavebního fondu. Pro využití potenciálu v maximální možné míře je však zapotřebí mít dostatečné množství proškolených stavebních odborníků. K jejich proškolení byly určeny právě pilotní vzdělávací kurzy v rámci projektu Fit-to-NZEB, kterých se zúčastnilo více než 30 zájemců. Ve spolupráci s odborníky z celé Evropy byly pro účastníky vytvořeny inovativní studijní materiály sloužící pro hlubší pochopení kvalitativních a technických požadavků na renovace stávajících budov do standardu nZEB. Kurzy vedené specialisty ve svém oboru byly zaměřeny zejména na zvyšování praktických dovedností. Účastníci se seznámili nejen se cvičnými modely, ale i se zkušenostmi předních českých odborníků i příklady dobré praxe ze zahraničí. Během kurzů byly diskutovány konkrétní technické problémy a „záludnosti“ z praxe a možnosti jejich řešení.

Projektu Fit-to-NZEB se kromě České republiky účastní také Bulharsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Rakousko, Rumunsko a Řecko.

Více o projektu naleznete na: www.fit-to-nzeb.com

Projekt Fit-to-NZEB se již blíží do svého finále, dovolujeme si Vás proto pozvat na závěrečnou konferenci, která se bude konat 12. června v Nadaci ABF v Praze na Václavském náměstí. 

Více o konferenci včetně programu se dozvíte na: www.stavebniakademie.cz/course/1817.html