SEVEn

Udržitelná mobilita na cestě do školy

Téměř veškerá energie v Evropě v sektoru dopravy pochází z fosilních paliv. V boji proti změně klimatu jsou nutné dalekosáhlé změny v našich návycích v oblasti mobility. Udržitelné způsoby dopravy jsou konkrétním způsobem, jak zmírnit změnu klimatu. Ale dospělí nejsou jediní, kdo musí činit tato rozhodnutí. Nová publikace "Udržitelná mobilita na cestě do školy" představuje úspěšné příklady toho, jak se bezpečně a udržitelně dostat do školy.

Zatímco dříve bylo běžné chodit do školy pěšky nebo jezdit na kole, dnes je na mnoha místech běžné, že rodiče každý den vozí své děti do školy autem. To vytváří ještě větší provoz před školami, což vede k nebezpečným situacím, hluku a emisím, které jsou škodlivé pro naše zdraví i klima. Partnerská města projektu BEACON Pirna (Německo) a Písek (Česká republika) řešily tento problém v předkládané příručce.

Existuje mnoho způsobů, jak se děti a mladí lidé mohou dostat do školy samostatně, bezpečně a bez „taxi maminky / táty“. Přitom děti získávají pocit odpovědnosti a budují si sebevědomí. Zároveň si více uvědomují své prostředí a pomáhají předcházet vzniku emisí.

Příručka je určena samosprávám měst, školám, učitelům, rodičům a školním dětem. Obsahuje sbírku konkrétních příkladů projektů, které jsou jednoduché a snadno replikovatelné, rozdělené do pěti kategorií: cyklistika, chůze, veřejná doprava, urbanismus a dopravní výchova. Tato příručka, která je předložena v čitelném a stručném formátu, by měla inspirovat a poskytnout nápady, jak se děti a mladí lidé mohou bezpečně a udržitelným způsobem dostat do školy.

Příručka je dostupná ke stažení ve čtyřech jazycích.

Česky: Sustainable-Mobility_CZ.pdf

Německy: Sustainable-Mobility_DE.pdf

Polsky: Sustainable-Mobility_PL.pdf

Řecky: Sustainable-Mobility_EL.pdf

Více o příručce nalezne na stránkách: www.euki.de/en/sustainable-mobility-school/ 

Publikováno:    29.6.2021