SEVEn

Udržitelnost na modelovém projektu

Jak postupovat při realizaci investic ve veřejných zakázkách.

Jak často se setkáváte s pojmy jako ESG a udržitelnost? V jakých kontextech? O udržitelnosti mluví jinak projektanti, stavaři nebo právníci, a jinak příznivci ochrany životního prostředí, ale i banky, které posuzují projekty podle toho, jak moc jsou zelené, udržitelné a odpovědné.

Diskuzní fórum zaměřené na stavebnictví, ale zároveň přesahující do dalších oblastí jako je financování, právo (veřejné zakázky) či správa majetku proběhlo ve spolupráci Asociace pro rozvoj infrastruktury a Nákupního klubu v úterý 21. listopadu 2023.

Součástí diskusního fóra byly tři bloky panelových diskusí s představiteli různých oblastí společně řešící udržitelnost projektů a ESG. V rámci diskuse byly prezentovány výsledky dotazníkové šetření ESG ve stavebnictví.

Více o diskusním fóru na webových stránkách: https://www.ceskainfrastruktura.cz/akce/udrzitelnost-na-modelovem-projektu/


Publikováno:    21.11.2023