SEVEn

Urbanismus a rozvoj komunální energetiky

Dynamický vývoj v oblasti energetiky, ať už z pohledu dostupnosti primárních surovin nebo z pohledu zvyšující se ceny za energii, urychluje snahu o dosažení změny ve způsobu výroby a distribuce energie. Společně se změnou v energetickém systému je současně kladen důraz na plnění stanovených cílů na ochranu klimatu.

V oblasti energetiky budov jdou těmto trendům dlouhodobě naproti úsilí o zvyšování energetické efektivnosti budov, zvyšování využívání obnovitelných zdrojů energie a tím i snižování spotřeby primární energie. Dosud běžný pohled se zaměřoval na jednotlivé budovy. To se ale postupně mění a stále větší důraz je kladen na větší celky v podobě několika budov až celých městských čtvrtí.

 Koncem dubna se ve spolupráci Asociace pro urbanismus a územní plánování (AUÚP) s městem Lanškroun uskutečnila dvoudenní konference s názvem Nové výzvy pro územní plánování, které se účastnilo přes 140 architektů a byl zde mimo jiné prezentován výhled na rozvoj komunální energetiky a její vliv na urbanismus a plánování města. Byly představeny funkční modely pro energetická společenství, zpracované v projektu CONGREGATE, a koncept energeticky plusových čtvrtí. Záštitu konferenci poskytl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj, hejtman Pardubického kraje, starosta města Lanškroun, Česká komora architektů a Svaz měst a obcí.

Publikováno:    4.5.2022