SEVEn

V Praze se uskutečnil seminář představující úspěšné příklady projektů energetických služeb

Termín semináře / konference:    25.1.2018 13:08

Praha – Dne 25. ledna 2018 proběhl v Praze pod patronací společnosti SEVEn  Národní seminář projektu EPCna téma zavádění inovativních obchodních modelů v energeticky úsporných projektech. Národní seminář byl spojený s informačním dnem projektu GarantEE organizovaným společností ENVIROS, jenž představil sérií prezentací úspěšných příkladů z praxe EPC. Kombinací dvou akcí byla možná výměna zkušeností dvou blízkých projektů z oblasti energetických služeb, financovaných Evropských programem Horizon 2020.

Prezentace z obou části si můžete stáhnout zde. Více informací naleznete na stránkách projektu: http://czech.epcplus.org/.

Výsledky tříletého projektu EPC+ stručně přestavil zástupce českého partnera Tomáš Voříšek. Navázal prezentací několik typů úspěšných realizací inovativních modelů energetických služeb v oblasti modernizace systému zásobování teplem (SZT), a to konkrétně jednu v městské SZT, dvě v průmyslovém SZT a jednu v prádelenském provozu.

Cílem projektu „Energy Performance Contracting Plus” (EPC+) je snížení transakčních nákladů realizace energetických služeb s cílem podpořit realizaci projektů malými a středními podniky (SME) a to také na úrovni investic malého rozsahu. Toho lze dosáhnout prostřednictvím standardizace technických řešení a smluvních záležitostí energetických služeb. Výstupy projektu EPC+ zahrnují:

  • Vytvoření standardizovaných komerčních balíčků energetických služeb pro SME v každé zúčastněné zemi pro jednotlivé sektory energetických úspor.
  • Vytvoření strukturované spolupráce firem SME – tzv. uskupení (SPIN). Tato uskupení realizují ve všech zapojených zemích přibližně dvacet pilotních projektů.
  • Semináře a vzdělávací materiály v technických, finančních a smluvních otázkách EPC pro členy SPIN a další účastníky na trhu.

Národní a evropské komunikační a osvětové kampaně, které osloví celkem více než 5000 profesionálů a 15000 klientů.