SEVEn

Větrání jako součást kvality vnitřního prostředí

Termín semináře / konference:    5.3.2020 9:30

Zajištění dostatečné kvality vnitřního prostředí je jedním z důležitých aspektů dobře fungujících budov.  Jak správně budovy větrat a zároveň minimalizovat energetické ztráty?  Podobné otázky řešili účastníci odborné konference „Větrání jako součást kvality vnitřního prostředí“, která se uskutečnila ve čtvrtek 5. března 2020 v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství  v Praze. Vystoupila zde řada odborníků, aby sdíleli své poznatky a zkušenosti v oblasti větracích systémů, vzduchotěsných konstrukcí a správného užívání budov. Prezentován byl také mezinárodní projekt CraftEdu, který se zaměřuje na vzdělávání řemeslných profesí, pro zvýšení kvality provádění staveb. Všichni účastnici si mohli na závěr prohlédnout unikátní modely stavebních konstrukcí, praktické měřicí nástroje a další výukové vybavení školicího centra společnosti SEVEn a Nadace ABF. Konference se konala pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a České komory lehkých obvodových plášťů.

Více informací o projektu CraftEdu zde: www.craftedu.eu