SEVEn

Vláda schválila revoluční klimaticko-energetický plán směřující k dekarbonizaci ekonomiky a plnění cílů do roku 2030

Vláda schválila Národní klimaticko-energetický plán (dále jen NKEP), tedy klíčový dokument popisující dekarbonizaci české ekonomiky a plnění evropských klimaticko-energetických závazků do roku 2030. Tento proces dekarbonizace povede v následujících letech k nárůstu spotřeby elektřiny, která nahradí jiné druhy paliv a povede k růstu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a jádra. Důležitým prvkem Plánu jsou rovněž energetické úspory, které umožní snížení energetické náročnosti české ekonomiky. Schválení NKEP má významné dopady nejen pro životní prostředí, ale také pro ekonomiku ČR, energetickou soběstačnost a kvalitu života občanů.

"Projekt Green Deal for Buildings vítá schválení Národního klimaticko-energetického plánu. Již dva roky se aktivně věnujeme těmto důležitým tématům na národní úrovni prostřednictvím národních kulatých stolů. Jsme potěšeni, že budeme moci dále posilovat úspory energie a obnovitelné zdroje v ČR. Nadcházející kulatý stůl, který bude věnován financování projektů energetické účinnosti v průmyslu a ve službách se bude konat již tento pátek," říká Jiří Karásek ze společnosti SEVEn, koordinátor projektu v České republice.

Financování projektů energetické účinnosti v průmyslu a ve službách má oproti rezidenčnímu sektoru řadu specifik. Požadavky na velmi krátkou návratnou investice (zpravidla do tří let) a požadavky na zachování nebo krátké přerušení provozu jsou z hlediska typu opatření zásadně limitující. Na druhé straně velké podniky motivuje snížení produkovaných emisí skleníkových plynů s ohledem na požadavky nefinančního reportingu a inovace technologických a výrobních procesů. Velká tepelná čerpadla ale i další technologie jsou jednou z nastupujících cest. Jak překonat dané aktuální překážky realizace opatření? Existují různé způsoby financování a technologie, kterým se bude sedmý kulatý stůl evropského projektu Green Deal for Buildings věnovat.

O možnostech financování a o tom, jak průmyslové podniky a služby podpořit, budou jednat investoři, dodavatelé, stavaři, představitelé státní správy a experti v oblasti úspor energie 20. října od 8:30 v prostorech ČSOB.

Sedmý kulatý stůl ze série Smart Finance for Smart Buildings, moderuje Jaroslav Maroušek a celou diskuzi otevře Lukáš Flídr z ČSOB Advisory. Na něj naváže Ondřej Ptáček ze společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC), který vede takzvané Power Purchase Agreement Projekty.

V další části budou představeny dva úspěšné příklady projektů EPC v průmyslu, které dokazují, že tato metoda může být efektivní a prospěšná i v soukromém sektoru. Prvním příkladem je projekt ve výrobním závodě Siemens Elektromotory Mohelnice, který byl oceněn evropskou cenou za nejlepší projekt energetických služeb v komerčním sektoru. Druhým příkladem je projekt v oblasti výroby potravin, který byl dokončen v roce 2023.

S Milanem Šimoníkem ze společnosti Exergia se podíváme na potenciál tepelných čerpadel v budovách i průmyslu, neboť tepelná čerpadla se stávají stále atraktivnější technologií, která umožňuje nahradit fosilní paliva dostupnými zdroji tepla, jako jsou čistírny odpadních vod, řeky, geotermální energie a vzduch.

Závěrem s Jiřím Karáskem ze společnosti SEVEn nahlédneme do souboru připravovaných opatření projektu Green Deal for Buildings, která se budu v ČR realizovat a napomohou tak plnění náročných cílů dnes schváleného Národního klimaticko-energetického plánu.

________________________________

O projektu

Projekt Zelená dohoda pro budovy (Green Deal for Buildings) je součástí celoevropské iniciativy, financované z programu Horizon 2020. V rámci projektu bude v České republice a na Slovensku zorganizováno osm kulatých stolů za účasti odborníků ze soukromého i veřejného sektoru, na kterých budou prezentovány a projednávány nedostatky implementace energetických úspor, které limitují či omezují efektivitu veřejného financování a zapojení soukromého kapitálu. Společně budou hledány možnosti, jak ovlivnit národní politiku s cílem podpořit implementaci opatření. Konkrétně budou vypracovány cestovní mapy, akční plány a pokyny, na jejichž základě budou navržena opatření krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá. Současně se předpokládá vznik zásobníku projektů, které lze efektivně financovat. Na projektu se podílí devět partnerských organizací z České a Slovenské republiky.

Více o projektu na www.greendeal4buildings.eu/cs/.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-klimaticko-energeticky-plan--nastini-cestu-dekarbonizace-ceske-ekonomiky--277443/


Partneři projektu ČR:

SEVEn, The Energy Efficiency Center (SEVEn)
Kontakty: Jan Veleba, jan.veleba@svn.cz, Jiří Karásek, jiri.karasek@svn.cz,

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI)
Kontakt: Gabriela Švancarová, PR@ceskainfrastruktura.cz

Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS)
Kontakt: Tomáš Majtner, majtner@institutsps.cz

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES)
Kontakt: Eva Ksiazczak, office@apes.cz

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS)
Kontakt: Pavol Kováčik, prezident@zsps.sk

Publikováno:    18.10.2023