SEVEn

Výstupy ze semináře "Zvyšování energetické efektivity v průmyslu"

Akce se konala za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a E.ON Energie, a.s. a záštitu nad jejím konáním převzal Pavel Rozsypal, velvyslanec a stálý představitel České republiky při OECD. Mediálním partnerem semináře byla AF POWER agency, a.s.

Programovou náplň semináře tvořilo osm přednášek prezentujících různé pohledy na diskutovanou problematiku, pozvání přijali rovněž dva zahraniční hosté, kteří auditoriu představili přístupy jiných členských zemí Evropské unie v oblasti zvyšování energetické účinnosti v průmyslu. Z přednesených příspěvků a doprovodných  diskuzí vyplynulo, že má-li český průmysl do plnění unijních závazků vyplývajících z článku 7 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti přispět plánovaným dílem, bude nezbytné nastartovat koordinovanou spolupráci všech zainteresovaných stran, tedy orgánů státní správy, zástupců českého průmyslu a dopravy, jakožto reprezentantů konkrétních energeticky úsporných projektů, ale i těch, které projekty pomáhají připravovat a realizovat. Konstruktivní stanoviska zástupců státu i průmyslu jsou tak příslibem, že na další konkrétní kroky by nemuselo být nutné dlouho čekat.

Organizátoři děkují všem účastníkům a přednesené příspěvky uveřejňují na internetové adrese: http://www.svn.cz/cs/novinky-a-media/seminare-a-konference-zdroje/2015/semina-zvysovani-energeticke-efektivity-v-prumyslu-2015


Publikováno:    10.11.2015