SEVEn

Vzdělávací programy pro renovace stávajících budov na energeticky úsporné

Mezinárodní projekt Fit-to-NZEB se zaměřuje na vzdělávání a zvyšování odborné úrovně v oblasti přeměny stávajících budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. V rámci projektu byly vytvořeny vzdělávací programy, které jsou určeny pro odborné střední školy, technické vysoké školy i pro všechny pracovníky ze stavební praxe.

Vzdělávací kurzy pro stavební odborníky z praxe jsou zaměřeny zejména na zvyšování praktických dovedností. K této výuce slouží nové praktické modely stavebních konstrukcí, které názorně ukazují možné přístupy k renovacím stávajících budov. Ve školicím centru, založeném v rámci předchozího projektu Train-to-NZEB, jsou k dispozici dva nové modely – konstrukce z železobetonových prefabrikovaných dílců a zděná konstrukce z klasických plných cihel.

Nyní se v rámci projektu připravuje školení pro školitele, které se uskuteční 15. listopadu na stavební fakultě ČVUT v Praze. Na tomto setkání budou představeny inovativní studijní materiály i nové praktické modely konstrukcí. Školitelé následně začlení vytvořené programy do školní výuky a odborných vzdělávacích kurzů, čímž se zvýší odborná úroveň v této dříve spíše opomíjené oblasti.

Ve dnech 17. a 18. října se v Praze sešli partneři projektu Fit-to-NZEB, aby zhodnotili dosavadní průběh projektu a naplánovali následující kroky. Projektu se kromě České republiky účastní také Bulharsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Rakousko, Rumunsko a Řecko.

Více o projektu naleznete na: http://www.fit-to-nzeb.com/

Publikováno:    18.10.2018