SEVEn

WEBINÁŘ ENERGETICKÉ ÚSPORY A DOTACE

Termín semináře / konference:    25.11.2020 10:00

Energetické služby se zárukou úspor (EPC) se již více než čtvrtstoletí úspěšně používají při revitalizaci budov a technologických systémů, kde náklady na revitalizaci zaplatí dodavatel; vlastník předmětné budovy a/nebo systému tyto náklady pak po sjednanou dobu splácí z garantovaných úspor energie.

Na pokrytí nákladů je nyní možné získat zvýhodněnou dotaci z OPŽP. Také OP PIK otevírá v listopadu výzvu na úspory energie. Jak využít dotace na financování energetických úspor u Vás se dozvíte na webináři: 

 

EPC a dotace – efektivní cesta ke snížení spotřeby energie        

Termín: 25. 11. 2020, 10.00 – 12.30 hod.

Registrace: zdeOdkaz na připojení na webinář obdržíte v potvrzovacím mailu registrace. 

POZOR: Doporučené prohlížeče: Google Chrome, Firefox nebo Safari.  Přes Internet Explorer spustit nelze.

 

Program:

Metoda EPC obecně a podpora OPŽP

10:00 – 10:05     Přivítání, úvodní slovo, seznámení s programem (R. Kohoutek/DSEC)

10:05 – 10:20     Charakteristika energetických služeb se zárukou úspor (M. Hvozda/MVV)

10:20 – 10:40     Proces přípravy projektu EPC obecně (R. Kohoutek/DSEC)

10:40 – 11:00     Výhody projektu EPC s dotací z OPŽP a jeho příprava (J. Maroušek/SEVEn)

11:00 – 11:15     Dotazy, diskuze

 

EPC a OPPIK, příklady úspěšných EPC projektů

11:15 – 12:15     Nová výzva v OP PIK na podporu projektů EPC (M. Ciniburk/enovation a M. Marada/ENESA)

12:15 – 12:25    25 let projektů EPC v ČR – Příklady dobré praxe (R. Kohoutek/DSEC)

12:25 – 12:30    Shrnutí, ukončení webináře (R. Kohoutek/DSEC)

12:30 – 13:00    Dotazy, diskuze

 

Moderuje: R. Kohoutek, DSEC

Akce je zaměřena na všechny pracovníky soukromé i veřejné sféry, kteří mají ve své gesci energetiku a investice, a hledají možnosti úspory nákladů na energie.

Pořádá Asociace poskytovatelů energetických služeb.

Seminář je realizován s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021 – Program EFEKT 2 na rok 2020.