SEVEn

Zahájena spolupráce zástupců měst a škol v oblasti omezení klimatických změn

Termín semináře / konference:    25.5.2024 9:21

Ve čtvrtek 11. října 2018 se uskutečnil první seminář pro zástupce škol a zřizovatelů v rámci projektu BEACON. Projekt běží od května 2018 a jeho cílem je pomoci městům a jejich školám v dosažení energetických úspor. Ředitelky a ředitelé, učitelky a zástupkyně a zástupci měst se dozvěděli úplné informace o projektu a zároveň sdělili své priority a očekávání. Seminář byl díky tomu první příležitostí přizpůsobit mezinárodní projekt BEACON potřebám českého prostředí tak, aby jeho dopad na omezení klimatických změn byl co největší.

Semináře, který se uskutečnil v prostorech Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, se celkem zúčastnilo přes 20 lidí včetně organizátorů z německých partnerských organizací UfU a Ecofys Navigant.