SEVEn

Získejte dotaci na energetickou studii snadno v šesti krocích

Program Ministerstva průmyslu a obchodu Úspory energie s rozumem je zaměřený na podporu vzniku nových energeticky úsporných projektů. Program je určen vlastníkům a provozovatelům rodinných a bytových domů, veřejných budov a budov pro podnikání. Program má za cíl evidovat a zvýšit kvalitu projektů renovací stávajících budov a zvýšit tak energetické úspory, čímž přispěje k plnění cílů EU v oblasti dosahování úspor energie.

Smyslem programu je motivovat stavebníky ke zpracování energetické studie proveditelnosti jejich záměru renovace budov. Studie proveditelnosti by měla vycházet ze zásad dobré praxe a mimo jiné zahrnovat širokou škálu všech možných energeticky úsporných opatření, jejich srovnání z hlediska ekonomické výhodnosti a dosažených úspor energie a zejména pak doporučení nejvhodnějších možných řešení k realizaci pro daný objekt. Opatření mohou být provozního, stavebního, nebo technologického charakteru v závislosti na typu a účelu objektu. Stavebník může na zpracování energetické studie získat dotaci 30 až 200 tisíc Kč podle typu objektu a dotací lze pokrýt až 70 % způsobilých výdajů. Podání žádosti od začátku do konce lze učinit snadno v šesti krocích a celým procesem vás provede vámi vybraný garant.

Žádosti o dotaci lze podávat do 16. 10. 2021 na odkazu: www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/vyzvy

Výzva č. 9/2021 aktivita: 2F - Příprava realizace energeticky úsporných projektů (zásady dobré praxe) 2021

Více informací o programu naleznete na stránkách: www.usporysrozumem.cz

Publikováno:    14.1.2021