SEVEn

Zprávy ze SEVEn (1999, č.3)

Studie energetické efektivnosti v ČR; Konference o české energetice; Nízkoenergetický nízkorozpočtový bytový dům; Americká konference o úsporách energie; EEBW: Úspory energie 2000; Úspory elektřiny v osvětlení po česku; Semináře o komunální energetice II; Nymburk - energetický koncept nové generace?; Ekologické informační centrum TEREZA; Finance z EBRD pro Střední a Východní Evropu; Netradiční předmět na Jihočeské univerzitě; Úpravy cen zemního plynu; Ještě jednou posudek vlivů; Kalendář výstav a prezentací

Publikováno:    29.10.1999