SEVEn

Zprávy ze SEVEn (2001, č.4)

Soutěž Úsporná svítidla; Úvěry na nižší spotřebu energií; Nízkonákladový nízkoenergetický bytový dům v Železném Brodě; Bude v nových podmínkách elektroenergetiky trh opravdu otevřený?; Brožura o klimatických změnách;    Zabezpečení zkoušek energetických auditorů; Projekt rozvoje využívání biomasy na Slovensku; Zlatá pecka 2001; Program SAVE v ČR; Podpora EU obnovitelným zdrojům energie v dopravě; Energetická politika místních zastupitelstev v Polsku a ČR; Nižší ceny elektřiny?; Prvenství ve vývozu elektřiny; Omezení dovozu "špinavé" elektřiny?; Snížení provozních nákladů v 15. ZŠ v Plzni metodou EPC; Aplikace metody EPC v pražských školách; EMAS pro města;    International Slovak Biomass Forum; ČEA ČR v roce 2002; Burza se zelenou elektřinou; EEBW: Energie Efektivně 2002; Konference, výstavy a prezentace ve střední a východní Evropě

Publikováno:    29.12.2001