SEVEn

Zprávy ze SEVEn (2003, č.3)

Obchod s emisemi vrámci Evropského společenství; Nový zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie; Rámcová dohoda o spolupráci při realizaci projektů na snižování emisí skleníkových plynů mezi vládou České republiky a Světovou bankou uzavřena; Aktualizace energetické koncepce ČR; Výběrové řízení na dodavatele služeb EPC pro hlavní nádraží Českých drah v Ostravě; Otázka pro: František Plecháč, ředitel, Státní energetická inspekce ČR; Tepelná čerpadla - nejvíce podporovaný obnovitelný zdroj energie?; Vytápění netradičními zdroji tepla; Krajská energetická agentura Jihočeského kraje zahájila svou činnost; Územní energetická koncepce hl. m. Prahy; Nová směrnice o energetickém hospodaření budov - blíže ke Kjótó; Konference, výstavy a prezentace září - prosinec 2003; Internetové stránky věnované tepelným čerpadlůmie.

Publikováno:    4.9.2003