SEVEn

Zprávy ze SEVEn (2003, č.4)

Povinnost připojení na CZT v praxi; Změny v legislativě o štítkování elektrospotřebičů; Energetické služby se zárukou; Finanční podpora Evropské unie - programy a prostředky II; Urychlení otevírání trhu s elektřinou v ČR; Máte zájem o záruky za úvěry na projekty úspor energie a obnovitelných zdrojů energie?; Solární liga ČR; Úspory energie ve veřejném sektoru; Rekonstrukce systému osvětlení mateřské školky v Praze - Bohnicích; Technický průvodce energetika, 2. díl; Obnovitelné zdroje energie vzemích kandidujících na členství v EU; Analýza vlivů na životní prostředí na příkladu praní prádla v domácnostech; Konference, výstavy a prezentace; Internetové stránky věnující se problematice štítkování energetických spotřebičů.

Publikováno:    4.12.2003