SEVEn

Zprávy ze SEVEn (2004, č.1)

Jak budou fungovat strukturální fondy EU v oblasti energetiky; Novinky v oblasti energetických auditů - Návrh novelizace vyhlášky č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu; Příprava nového mechanizmu obchodování semisemi; Mezinárodní konference a výstava EEBW 2004; DPH na teplo pro domácnosti se vstupem do EU nevzroste; Veřejné osvětlení v České republice; Ekologická daňová reforma - Ministerstvo životního prostředí připravuje novou koncepci; Centrální zásobování teplem - veřejné nebo soukromé vlastnictví?; Větrné elektrárny v Jindřichovicích pod Smrkem - první bilancování; Obnovitelné zdroje energie - náklady na jejich výrobu a splnění mezinárodních závazků; Konference, výstavy a prezentace březen - červen;P řehled finančních zdrojů pro investice v energetice

Publikováno:    18.3.2004