SEVEn

Zprávy ze SEVEn (2004, č.3)

Aplikace směrnic EU včeské národní legislativě; Energetický audit. . . změny v poslední třetině?; Obchod s emisními povolenkami a Národní alokační plán ČR; EEBW: Energy Efficiency Business Week 2004; Novinky z legislativy; Již druhý dodavatel elektrické energie nabízí elektřinu z obnovitelných zdrojů; Rekonstrukce CZT v Jindřichově Hradci přinese výhody uživatelům i životnímu prostředí; Energetické služby a energetické audity - lze je skloubit dohromady; Jaká je vaše zkušenost s energetickými audity u projektů EPC?; Jaká je vaše zkušenost s energetickými audity na objektech ve vlastnictví kraje?; Konference: září - prosinec 2004

Publikováno:    18.10.2004