SEVEn

Zprávy ze SEVEn (2005, č.1)

Návrh zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie byl schválen Senátem Parlamentu ČR; Co nového v technické legislativě o energetické náročnosti budov; Obchodování s emisemi - zájemci pocházejí ze všech kontinentů, jejich ceny se liší; Obchodování s emisemi - pouze omezený vliv na výrobu obnovitelných zdrojů energie?; Recyklace elektrospotřebičů povinná; Obchodovatelné certifikáty původu jako nejefektivnější mechanismus podpory obnovitelných zdrojů energie?; Sborník z konference EEBW 2004 k dispozici na internetu; Tepelná čerpadla a změny v cenách elektřiny; Výroba i spotřeba elektřiny roste; Světová banka kupuje zelenou elektřinu; Dotace na energii v Evropě; Centrální zásobování teplem - jak z něj učinit úspěšný projekt; Zelené nákupy - průvodce nákupy s ohledem na životní prostředí pro veřejné instituce; Nízkoenergetický dům v Železném Brodě předán nájemníkům do užívání; Liberalizace trhů s elektřinou a plynem - stav v roce 2004; Náklady a potenciál využití biomasy v České republice; Konference, výstavy a prezentace

Publikováno:    18.4.2005