SEVEn

Zprávy ze SEVEn (2005, č.2)

První ocenění mezinárodní soutěže energetických služeb do České republiky; Průzkum lokálních energetických agentur aneb 327 organizací se nemůže mýlit; Zájem o zkušenosti z České republiky v zahraničí; Cíle evropské energetické politiky pro rok 2005; Databáze projektů a iniciativ v oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojů energie; Dobrovolný systém energetických štítků pro oběhová a cirkulační čerpadla může uspořit energii v řádu milionů eur; Územní energetická koncepce Hl. m. Prahy schválena; Návštěva expertů z Moldávie v Česku přispěla ke změně místní legislativy; Snižování spotřeby elektřiny a její nákup pouze z obnovitelných zdrojů energie v jedné budově; OECD podporuje vývoz technologií pro využití obnovitelných zdrojů energie; Blíží se druhé výročí vzniku Krajské energetické agentury Jihočeského kraje; Energetické plánování v praxi; Nízkoenergetický bytový dům Sušice - první hodnocení spotřeby energie na vytápění překračuje předpoklady; Povolenky na vypouštění emisí CO2 přerozdělené; Renovace obytných budov ve střední Evropě - příklad České republiky; Konference, výstavy a prezentace: červenec-září 2005

Publikováno:    18.6.2005