SEVEn

Zprávy ze SEVEn (2005, č.3)

Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů; Mezinárodní energetická agentura připomínkovala energetickou politiku ČR; Prodej emisních jednotek AAU aneb Budeme obchodovat s horkým vzduchem?; Příklady institucí a programů podporujících projekty úspor energie a obnovitelných zdrojů energie v zemích střední a východní Evropy; Zelená kniha Evropské komise o úsporách energie - ambiciózní cíle i nástroje; Nové projekty SEVEn - místní význam s evropskou dimenzí; Energetická náročnost budov - nové požadavky evropské legislativy; Zpíváte si ve sprše? Zvolte kratší písničky; Jak vydělat na nárůstu cen energie; Energetické služby a naše největší nemocnice; Konference, výstavy a prezentace říjen - prosinec 2005

Publikováno:    18.9.2005