SEVEn

Zprávy ze SEVEn (jaro 2006)

Směrnice o úsporách energie v konečné spotřebě a o energetických službách schválena; Politika soudržnosti EU pro období 2007-2013 - jaký bude mít dopad na energetické projekty?; Klastr pro energetické využívání biomasy v Jihočeském kraji; Cesta k získání certifikátu „Energeticky efektivní město nebo obec"; Dopady konference v kanadském Montrealu na budoucí celosvětové snahy o omezování emisí skleníkových plynů; Statistika obnovitelných zdrojů energie; Evropský program GreenLight - tip pro organizace uplatňující energeticky úsporná opatření v oblasti osvětlení; Vznik pracovní skupiny pro podporu energetických služeb; Podpora rozvoje biomasy a solární energie na evropské i lokální úrovni; Program Motor Challenge vČR : Výzva k zapojení se do iniciativy MCP; Pozvánka na konferenci ESCO 2006; Jihočeský Den pro obnovitelné zdroje energie

Publikováno:    18.4.2006