SEVEn

Zprávy ze SEVEn (jaro 2009)

Zateplovaní budov v rámci dotačního programu "Zelená úsporám"; Konec  žárovek v domácnostech; Kombinace dotací na zateplení  a energetických  služeb se zárukou; Monitoring podpory využívání strukturalních fondů v  energetice; Kolik se spotřebuje v pohotovostním režimu - Standby; Nový  systém managementu hospodaření s energiemi; Konec chladicích zařízení třídy B, C a horších na evropském trhu; Součastnot a budoucnost  fotovoltaiky; Monitoring spotřeby energetické energie v SEVEn; Využití  bioplynu v dopravě.

Publikováno:    18.4.2009