SEVEn

Zprávy ze SEVEn (jaro 2010)

Kombinace EPC s dotacemi na zateplení z OPŽP; dobrovolná certifikace dopravních společností; podpora úspor energie a obnovitelných zdrojů energie; osvětlení pomocí technologie LED; úsporám energie ve státni energetické koncepci a politice ochrany klimatu; budoucnosti standby; snižovaní výkupních cen elektrické energie z FTV elektráren v Německu; štítkování televizorů; Asociaci firem energetických služeb v České republice; vliv výkupní ceny energie na obecnou cenovou hladinu.

Publikováno:    22.3.2010