SEVEn

Zprávy ze SEVEn (jaro 2011)

Novela směrnice EPBD o energetické náročnosti budov 2010/31/EU; ověření údajů na energetických štítcích; nové štítkování domácích elektrospotřebičů; úspory energie v IT; konference Energy Efficiency Business Week, 2010; zelené veřejné zakázky; zateplení bytových domů v Makedonii; výzkum veřejného osvětlení v ČR a Manuál veřejného osvětlení; energeticky úsporné osvětlování v domácnostech; podpora EPC v České republice; soutěž o nejlepšího připravovatele projektů řešených metodou EPC.

Publikováno:    22.3.2011